UgensErhverv.dk

Bydel med golf

Fritid, arbejde og bolig blandes i nyt jysk byområde.

29-07-2004

Fritid, arbejde og bolig blandes i nyt jysk byområde

Den nye bydel Kildebjerg Ry, der i løbet af de kommende år skal skyde op på et naturskønt område vest for Århus, bliver Danmarks første bolig- og erhvervsområde med en 18-hullers golfbane.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen ser Kildebjerg Ry som det første danske eksempel på en ny international tendens, hvor grænserne mellem arbejde og fritid nedbrydes.

- Vi har set det i Frankrig, men nu er udviklingen endeligt kommet til Danmark. Og med rette, for en integrering af bolig, fritid og erhverv skaber værdi for alle parter. For eksempel i form af tidsbesparelser på pendling og bedre muligheder for se familien i løbet af dagen, siger fremtidsforskeren.

Han forudser flere lignende danske bolig- og erhvervsområder fremover.

- Adskillelsen af fritid og arbejde er jo et levn fra industrisamfundet. Nutidens videnvirksomheder larmer og forurener jo ikke som fabrikkerne i gamle dage, og derfor er der ret beset ingen grund til at skulle forlade hjemmet og pendle i timevis for at komme til arbejdspladsen, siger Jesper Bo Jensen.

Udover golfbanen er området planlagt til at rumme 153 parcelhuse, 536 etageboliger, 64.000 etagekvadratmeter til erhverv, 10.000 etagekvadratmeter til offentlige formål.

- nn

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Fra 1. juli i år skal virksomheder have autorisation for at nedrive asbestholdigt materiale. De har et halvt år til at få autorisationen på plads

Nye CO2-krav for byggeriet træder i kraft om et år

Nye CO2-krav for byggeriet træder i kraft om et år

Et bredt politisk flertal har nu sat en grøn retning for byggeriet i Danmark, der ifølge DI Byggeri samtidig sikrer, at branchen fortsat har mulighed for at udvikle sig

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Som en del af Bygmas Take Back ordninger på de tunge fraktioner i byggeriet har materialeleverandøren indgået et samarbejde med Recycon Recycling, der som i de første i Danmark udvikler betonelementer ved hjælp af urban mining