UgensErhverv.dk

Annoncer

Hver sektion af UgensErhverv.dk har sin egen redaktion, der dagligt skriver artikler til UgensErhverv.dk.

Kontakt

 

Annonceformater

Stor top, 930x180 px

Sidebannere, 300x250 px (MPU)

Nyhedsbreve, også 300x250 px

Alle gængse formater accepteres, inkl. fast JPEG, animeret GIF, Flash med og uden clickTAG samt egne hosting koder, f.eks. fra DoubleClick eller TradeDoubler.

Bemærk dog at Flash ikke kan benyttes i nyhedsbreve, og at animerede GIF kun vil få vist første frame uden animation på mange klienter.

Der er ingen fast grænse på tyngde (KB), men UgensErhverv forbeholder retten til at afvise unødvendigt og uhensigtsmæssigt tunge bannere.

Brochurer

 • Hans Schourup

  Hans Schourup

  Lagerindretning - Inspiration og referencer

 • Isover

  Isover

  NYHED - InsulSafe - Effektiv glasuldsløsning til isolering af loft og hulmur

 • Grakom

  Grakom

  Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion

 • Kongskilde

  Kongskilde

  Håndtering af procesaffald

 • Flexopack

  Flexopack

  BVM Pakkemaskiner