UgensErhverv.dk

Lettere adgang for husbåde

Rapport skal hjælpe kommuner ved etablering af boliger på vandet.

28-07-2004

Rapport skal hjælpe kommuner ved etablering af boliger på vandet.


Husbåde er ikke længere bare en excentrisk idé for gamle hippier. I dag er det at bo i et hus, der har en adresse på vandet ved en havnekaj, ved at blive en udbredt boform. I flere og flere havnebyer er der enten kommet husbåde, eller der er planer om at lave husbåds-kvarterer.

Men som med alt andet er der særlige regler på dette område, som det kan være kompliceret at sætte sig ind i, men der er hjælpe at hente i en ny rapport kaldet ’Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger’.

Rapporten er udarbejdet med støtte fra Fonden Realdania.

Den sætter fokus på reglerne for husbåde og skal gøre det nemmere for landets havnekommuner at byde de flydende boliger velkommen.

Rapporten byder på information om de juridiske og praktiske forhold vedrørende husbåde og gode råd til udformningen af rammer og aftaler for placering af husbåde.

Status som skib
Der er en række særlige regler på området, der er forskellige fra almindelig boligetablering.

Blandt andet er det vigtigt at vide, at en husbåd har juridisk status som skib og dermed ikke er at sammenligne med fast ejendom. Husbåde finansieres derfor efter regler gældende for skibe, og ejeren kan ikke optage realkreditlån.

Havnekommuner og kommende ejere af husbåde kan også have glæde af at vide, at husbåde tinglyses på linie med fast ejendom, at forudsætningen for at bo på en husbåd er, at man har fået tilladelse til at anvende vand, kaj og land, og at det er muligt at have folkeregisteradresse på en husbåd.

I forbindelse med udgivelsen af rapporten udtaler direktør i Fonden Realdania, Hans Peter Svendler:

- Den nye rapport vil kunne bidrage til at samle og formidle den viden, der i øjeblikket oparbejdes i mange forskellige sammenhænge, i forhold til etablering af husbåde som en ny, alternativ boform, udtaler.

Rapporten sendes ud til de relevante kommuner, havne og sejlklubber og kan derudover hentes gratis fra hjemmesiden www.husbaadsviden.dk.
-ls.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Fra 1. juli i år skal virksomheder have autorisation for at nedrive asbestholdigt materiale. De har et halvt år til at få autorisationen på plads

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Som en del af Bygmas Take Back ordninger på de tunge fraktioner i byggeriet har materialeleverandøren indgået et samarbejde med Recycon Recycling, der som i de første i Danmark udvikler betonelementer ved hjælp af urban mining

Bevar bygningsmassen: Millionprojekt skal finde de gode løsninger

Bevar bygningsmassen: Millionprojekt skal finde de gode løsninger

Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, Dreyers Fond og Realdania går nu med 45 mio. kr. i ryggen og et fireårigt sigte sammen om at skabe viden om og eksempler på, hvordan man kan bevare frem for at bygge nyt