UgensErhverv.dk

Ny trussel om billige polske arbejdere.

Lavtlønnede polske arbejdere på midlertidig udstationering skal stoppes, mener BAT.

28-07-2004

Truslen om billige østeuropæiske arbejdere der oversvømmer det danske arbejdsmarked har fået ny næring. Det sker efter en artikel i august-nummeret af magasinet Penge & Privatøkonomi, magasinet nærmest opfordrer de danske husejere til at hyre polske arbejdere til f.eks. 60 kroner i timen, når der skal udføres murer eller tømrerarbejde.

Magasinet mener, at det er fuldt lovligt for privatpersoner at hyre polsk arbejdskraft på såkaldt midlertidig udstationering, hvor der ikke er et krav om at overholde danske løn- og arbejdsvilkår.

Penge & Privatøkonomi har ringet til polske firmaer, der erklærer sig parate til at udføre opgaverne og magasinet nævner en række andre fordele ved at bruge polske håndværkere, der angiveligt er villige til at arbejde 10-12 timer dagligt, holder kortere pauser og er bedre til at rydde op end de danske håndværkere. Altså lutter fordele og magasinet opfordre husejerne til at komme i gang med et ’nu er resten op til dig’.

Politikerne skal lukke hullerne
Artiklen har skabt voldsom forargelse hos fagforbundene, deriblandt BAT, der kræver handling fra politikerne.

- Nu må vi have politikerne på banen for at få vurderet, om privatpersoner kan hente polske håndværkere herop og aflønne dem med eksempelvis 50-60 kroner i timen. Jeg har min meget, meget store tvivl om det kan lade sig gøre, men hvis det er tilfældet, er det helt klart i strid med intentionerne i Udstationeringsdirektivet, siger BAT-kartellets formand John Larsen.

- Det har hidtil været vores helt klare opfattelse, at der ikke er tale om udstationering, hvis den polske bygningsarbejder alene har en dansk privatperson som bygherre og arbejdsleder. Der skal være ledelse og fordeling af arbejdet, tilladelser med videre indeholdt i opgaven, mener John Larsen, som opfordrer til at man samtidig får lukket andre huller, som vil kunne udnyttes til at underbyde det danske lønningsniveau.

- Der er ud over spørgsmålet om udstationeringsreglerne også brug for at kigget på et par andre hængepartier i forbindelse med udvidelsen. Det være sig den fri etableringsret og hvor meget, eller hvor lidt, der skal til for at etablere sig som selvstændig, ligesom der er brug for at få defineret grænserne for tjenesteydelser, mener John Larsen.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Fra 1. juli i år skal virksomheder have autorisation for at nedrive asbestholdigt materiale. De har et halvt år til at få autorisationen på plads

Nye CO2-krav for byggeriet træder i kraft om et år

Nye CO2-krav for byggeriet træder i kraft om et år

Et bredt politisk flertal har nu sat en grøn retning for byggeriet i Danmark, der ifølge DI Byggeri samtidig sikrer, at branchen fortsat har mulighed for at udvikle sig

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Som en del af Bygmas Take Back ordninger på de tunge fraktioner i byggeriet har materialeleverandøren indgået et samarbejde med Recycon Recycling, der som i de første i Danmark udvikler betonelementer ved hjælp af urban mining