UgensErhverv.dk

Flere malere til Dansk Byggeri

27-07-2004Malersektionen i Dansk Byggeri er en sektion i udvikling. Sektionen omfatter firmaer, der beskæftiger sig med traditionelt malerarbejde, vedligeholdelse og farvehandel, skiltemalere og tagmalere (med egen landsforening), og siden 1999 er antallet af medlemsvirksomheder vokset støt og roligt. I 1999 var der 195 medlemsvirksomheder, i dag er der 240 medlemmer.

- Tilgangen skyldes bl.a., at kontingentet for et medlemskab i Dansk Byggeri er sat ned fra januar 2003 og fortsat er faldende, siger chefkonsulent Jørgen Heien, sekretær i Malersektionen i Dansk Byggeri. Det betyder, at det samlede kontingent for et medlemskab i Malersektionen pr. 1. januar 2004 for en virksomhed med en årlig lønsum på 2,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. syv ansatte, koster 18.100 kr. pr. år. Tilsvarende koster et medlemskab for en virksomhed med en årlig lønsum på 4,5 mio. kr., der svarer til ca. 15 ansatte, 31.725 kr. pr. år. Heri er inkluderet betaling til barselsfond og lokalforening samt grundkontingent og lønsumskontingent til Dansk Byggeri og til Malersektionen.

- Dertil kommer, at Dansk Byggeri har mange gode tilbud til malere, og det er netop disse tilbud, som den nye kampagne skal synliggøre, siger Jørgen Heien. Øverst på kampagnens dagsorden står bl.a. øget synlighed omkring konsulentydelser og BYG GARANTIORDNING med en garantiperiode på fem år. Derudover involverer kampagnen også oprettelsen af en ny hjemmeside for Malersektionen, som forventes at være klar i juni/juli 2004.


Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Fra 1. juli i år skal virksomheder have autorisation for at nedrive asbestholdigt materiale. De har et halvt år til at få autorisationen på plads

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Som en del af Bygmas Take Back ordninger på de tunge fraktioner i byggeriet har materialeleverandøren indgået et samarbejde med Recycon Recycling, der som i de første i Danmark udvikler betonelementer ved hjælp af urban mining

Bevar bygningsmassen: Millionprojekt skal finde de gode løsninger

Bevar bygningsmassen: Millionprojekt skal finde de gode løsninger

Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, Dreyers Fond og Realdania går nu med 45 mio. kr. i ryggen og et fireårigt sigte sammen om at skabe viden om og eksempler på, hvordan man kan bevare frem for at bygge nyt