UgensErhverv.dk

Færre klager til Byggeriets Ankenævn

Uro omkring nævnets arbejde fremhæves som én af årsagerne.

27-07-2004

Uro omkring nævnets arbejde fremhæves som én af årsagerne.


Af Lars Solberg

Byggeriets Ankenævn har ikke nær så meget at lave som for et år siden. Halvårsstatistikken for i år viser et fald på hele 26 procent i forhold til år 2003. Der har været 91 færre sager. I alt blev der afsluttet 352 sager.

Der er forskellige forklaringer på baggrunden for dette fald. En af årsagerne er blandt andet den uro, der har været i foråret, hvor Forbrugerrådet forlod nævnet og blev afløst af Parcelhusejernes Landsforening. En disposition, der i øjeblikket behandles i Erhvervs- og Boligministeriet.

Forbrugerrådet er ikke i tvivl om, at det er denne turbulens, der har givet færre klager. Rådet mener i det hele taget ikke, at ankenævnet er legitimt.

- Byggeriets Ankenævn er ikke længere godkendt af erhvervsministeren, sådan som loven kræver. Derfor er det i praksis sværere at klage, skriver det i en pressemeddelelse.

Dansk Byggeri er ikke enig i denne vurdering. Organisationen udtaler, at Parcelhusejernes Landsforening indtræden i nævnet er under behandling i ministeriet, og imens fungerer nævnet, som det plejer.

Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, erkender dog, at uroen omkring nævnets virke kan være en del af forklaringen på de færre klager.

- Dels har der i foråret været uro omkring Byggeriets Ankenævn, og der er blevet sået tvivl om, hvorvidt ankenævnet overhovedet foretog sagsbehandling. Vi gør meget ud af at forklare, at ankenævnet fungerer efter samme vedtægter og med landsdommere for bordenden – nøjagtig, som det altid har gjort. Dels er der naturligvis det positive aspekt, at håndværkere og forbrugere er blevet mere opmærksomme på det samarbejde, som skal opbygges i enhver byggesag. Det giver nu pote i form af færre klager, udtaler han.

Ud over, at der er færre sager end i samme periode året før, er sagsbehandlingstiden også blevet mindre, oplyser Dansk Byggeri. I snit er den faldet med fem procent per sag.

- Sagsbehandlingstiden er et af de forhold, som vi i Dansk Byggeri lægger særlig vægt på. Ideen med et velfungerende ankenævn er forbrugernes og de udførendes mulighed for hurtigt og ubureaukratisk at få en afgørelse i tvister om et arbejdes udførelse og aftaler herom, udtaler Michael H. Nielsen.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Fra 1. juli i år skal virksomheder have autorisation for at nedrive asbestholdigt materiale. De har et halvt år til at få autorisationen på plads

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 22/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Spildprodukter skal udnyttes og have en ekstra chance

Som en del af Bygmas Take Back ordninger på de tunge fraktioner i byggeriet har materialeleverandøren indgået et samarbejde med Recycon Recycling, der som i de første i Danmark udvikler betonelementer ved hjælp af urban mining

Bevar bygningsmassen: Millionprojekt skal finde de gode løsninger

Bevar bygningsmassen: Millionprojekt skal finde de gode løsninger

Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, Dreyers Fond og Realdania går nu med 45 mio. kr. i ryggen og et fireårigt sigte sammen om at skabe viden om og eksempler på, hvordan man kan bevare frem for at bygge nyt