UgensErhverv.dk
Moduler indtager boligmarkedet

Moduler indtager boligmarkedet

Først skurvogne, så institutioner, og i dag individuelle boliger. Præfabrikation er blevet en accepteret byggeform.

24-06-2005

Modulbyggede træhuse i form af pavilloner og skurvogne blev populære i 70’erne og blev oprindeligt udviklet og designet til at opfylde et behov for midlertidig husning. Senere vandt modulerne indpas i skoler, børnehaver og en lang række andre institutioner.
Nu er turen for alvor kommet til boligmarkedet.

Der blev især sat fokus på tendensen, da Skanska og Ikea lancerede Bo Klok-konceptet sidste år med 84 andelsboliger i Hillerød.
Færdigbyggede 2-plans træhuse direkte fra svensk fabrik, et færdigudviklet koncept tilpasset dansk boligsmag, få ydre og indre variationsmuligheder og en kvadratmeterpris 15-20% under tilsvarende byggerier.

Træhuse accepteret
Men modulbyggeriet har nu været fremme på boligmarkedet i flere år, før Bo Klok kom på banen, og i øjeblikket oplever branchen en stærkt stigende interesse for byggeformen fra brugere og bygherrer.

- Gennembruddet på boligmarkedet er kommet indenfor de sidste fem år, og det er de svenske træhuses popularitet, som har åbnet markedet. Det er blevet almindeligt accepteret at bygge i træ, og at store dele af husene færdiggøres på fabrik, forklarer adm. dir. Jesper Hoffmann fra Scandibyg, der er det største danske modulbyggefirma med produktion i Løgstør.
Sammen med en række andre danske modulfirmaer er Scandibyg blevet langt mere aktive indenfor boligmarkedet.

Træhustrenden slog først igennem i Nordsjælland, og aktuelt er Scandibyg involveret i tre boligprojekter i Nordsjælland og Københavnsområdet. Ældreboliger i Hillerød, et familieboligprojekt for Keops i Kokkedal og ungdomsboliger for Lejerbo i Køge.

Kreative muligheder
Hvert projekt er individuelt tilpasset både med hensyn til graden af færdiggørelse og byggeriets samlede udtryk.

- At der er mulighed for at sætte et individuelt præg på alle byggerierne gør, at de kan tilpasses de forskellige lokalplaner. Samtidig har det også betydet en langt større accept af byggeformen blandt arkitekterne. Tidligere var de oftest imod disse nye byggemetoder, men nu ser de os snarere som medspillere, fordi de kan være kreative på en lang række punkter, siger Jesper Hoffmann.
Begrænsningerne ligger først og fremmest i størrelsen af de enkelte moduler, når de skal transporteres med lastvogn fra fabrik til byggegrund.

- Et modul er en kasse, som kan sammensættes med andre. En 100 m2 bolig udgøres f.eks. af to moduler, og modulerne kan benyttes som etplans boliger, eller de kan monteres i op til fire etager. Den indvendige indretning af boligerne er også fleksibel, det er op til kunden og eller dennes rådgiver at vælge indretning og arkitektur, siger Jesper Hoffmann.
Kunderne er bl.a. boligselskaber eller projektudviklingsselskaber, mens enfamiliehuse opført som enkeltstående parcelhuse overlades til typehusfirmaerne.

God økonomi, god logistik
Modulbyggeri betyder industrialiseringen af byggeprocessen, og det giver en række fordele.

- Vi kan producere uafhængigt af vejrlig og skal ikke vente på, at andre faggrupper bliver færdige med deres del af byggeriet. Det giver en bedre produktionsstyring. Samtidig kan vi styre materialeforbruget langt mere økonomisk både i indkøb, forbrug og overskudshåndtering. Sammenlagt giver det et byggeri, der er 15-20% billigere i produktion og 20-30% hurtigere at opføre, siger Jesper Hoffmann.

Generelt er 70-80% af et modulhus fra Scandibyg færdiggjort på fabrikken. Mens huset bliver produceret, forberedes fundamenterne på pladsen, huset sættes på fundament i løbet af en dag og færdiggøres indvendigt med listearbejder og diverse tilslutninger på et par uger.

- Hastigheden i processen er vigtig for de fleste bygherrer, men man får også en meget simplere byggeproces. Vi leverer et system, hvor man sparer mange resurser på styring af byggeriet, og vi er derfor en attraktiv samarbejdspartner i en byggeproces, siger Jesper Hoffmann.
Det er der tilsyneladende flere og flere på boligmarkedet, der har indset.

- For fem år siden udgjorde boligmodulerne 15-20% af vores omsætning. De ligger nu på 50% af omsætningen, og det vil de nok blive ved med de nærmeste år, siger Jesper Hoffmann, der med Scandibygs aktuelle omsætning på 100 mio. kr. erkender, at modulbyggeriet foreløbig stadig er en mindre niche i den danske boligproduktion, men vurderer, at nichen vil være i kraftig vækst i kommende år.

- mir

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder