UgensErhverv.dk

Etagedæk køler kontorlokaler

Termoaktiv dækkonstruktion i kombination med blæsere anvendes til køling af kontorområde.

24-06-2005

Termoaktiv dækkonstruktion i kombination med blæsere anvendes til køling af kontorområde

Af Niels Nielsen

Kølingen af kontorområderne i shippingdomicilet, Harbour House, sker med en termoaktiv dækkonstruktion. Det vil sige, at rumtemperaturen holdes nede ved at nedkøle betonkonstruktionens masse.

En efter danske forhold anderledes løsning. Traditionelt reguleres indeklimaet mekanisk med ventilation eller køling med køleelementer i loftet.

- I Harbour House er der ikke plads nok i etagedæk-konstruktionen, der er opbygget af TT-elementer, til at få en størrelse på ventilationskanalerne, så der kan opnås et tilstrækkeligt stort luftskifte til køling i kontorområderne, fortæller Peter Holberg-Jørgensen fra ingeniørfirmaet Wessberg, der har stået for ingeniørrådgivningen, om baggrunden for anvendelsen af en termoaktiv konstruktion.

- Derudover var det et ønske, at der skulle anvendes træbeton som nedhængt loft mellem TT-elementernes tværgående ribber i loftet.

Støbt på stedet
Den termoaktive konstruktion er udført ved at indstøbe køleslanger i den øverste del af etagedækket. Plastikslanger med en diameter på 20 mm for hver 20 cm i bredden på tværs af etagerne.

Køleslangerne er forbundet i selvstændige kredsløb i moduler på tre meters bredde for at minimere tryktabet og for at muliggøre opdeling af kontorområdet i mindre sektioner.

Køleslangerne er støbt ind på stedet i TT-elementerne til etageadskillelserne, mens køleslangerne i elementerne til den skrå tagkonstruktion er indstøbt præfabrikeret.

Mellem etagedæk og gulvflade på overliggende etage er et lag isolering, så kølingen ikke påvirker op mod overliggende etage.

- Fremløbstemperaturen på kølevandet ligger på omkring 16 til 17 grader, der giver en nedkøling af betonelementerne til omkring 17 til 18 grader, fortæller Peter Holberg-Jørgensen.

- For at sikre at den kølige luft fordeles ned i kontorområderne gennem luftspalterne mellem træbetonpladerne og betonribberne, er der monteret blæsere for hver tre meter over det nedhængte loft, der fordeler den kølige luft rundt langs hele loftsfladen gennem udsparinger i TT-elementernes ribber.

Blæserne er forbundet til termostater og starter automatisk op, når der er behov for køling.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder