UgensErhverv.dk

Byggeriets Ankenævn lige om hjørnet

Nævnet forventes at opnå status af godkendt ankenævn indenfor kort tid.

23-06-2005

Byggeriets Ankenævn står umiddelbart for at genvinde sin status som godkendt ankenævn.
Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening har efter længere tids uenighed endeligt fordelt pladserne som forbrugernes repræsentanter i ankenævnet mellem sig og dermed er vejen banet for godkendelsen.

Forbrugerstyrelsen har således modtaget ansøgningen om godkendelse af nævnet, og godkendelsen forventes at få virkning for de klagesager som nævnet modtager fra 1. juli 2005.

Byggeriets Ankenævn har ført en omtumlet tilværelse de sidste par år. Forbrugerrådet trak sig fra ankenævnet i februar 2004 efter en strid med Dansk Byggeri om beløbsgrænser for klagesager.
Byggeriets Ankenævn blev videreført som ikke godkendt ankenævn med Parcelhusejernes Landsforening som ene repræsentant for forbrugerne.
I januar i år var banen kridtet op for at ankenævnet på ny skulle søge om godkendelse af nævnet. Med et nyt sæt vedtægter var papirarbejdet på plads, men nu kunne Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening ikke enes om, hvem der skulle være forbrugernes repræsentant.

I det nye ankenævn får begge forbrugerorganisationer plads, og sammen med en landsdommer og to repræsentanter for Dansk Byggeri skal de behandle klager fra private forbrugere, der har fået udført arbejde i privatboligen.

- mir

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder