UgensErhverv.dk

Mod på it-investeringer i trælaster

Skærpet interesse for trælastløsning indebærer, at EDB Gruppen for alvor skruer op for udviklingstempoet

21-06-2005

Skærpet interesse for trælastløsning indebærer, at EDB Gruppen for alvor skruer op for udviklingstempoet

Af Jørgen Hansen

At det går godt for landets trælaster og byggemarkeder, fremgår tydeligt af diverse regnskaber, som er blevet offentliggjort i løbet af foråret, da de alle kan melde om øget vækst og tro på yderligere fremdrift, hvilket også afspejler sig på en anden front, da de igen har mod på at foretage større it-investeringer, og det nyder it-leverandørerne godt af.

- Markedet stod gennem nogle år ret stille, men det er helt tydeligt, at det går godt for trælasterne og byggemarkederne, og at de har stor tro på yderligere vækst, for vi kan mærke en stigende efterspørgsel fra trælaster på it-løsninger, og det gælder ikke blot fra eksisterende kunder, men også fra nye. Trælastbranchen er dog blandt dem, der i forvejen er i front, når det gælder it, fortæller direktør Bjarne Aarup, EDB Gruppen, der gennem talrige år har haft tætte relationer til trælastbranchen.

EDB Gruppen har udviklet Aspect 4, der er en brancheløsning, som især anvendes inden for trælast, tekstil, entreprise, transport, handel og industri.
Det er et af Skandinaviens førende virksomhedssystemer, hvor løsningen tager højde for alle aspekter inden for salg, produktion, distribution og administration.

- Det er et totalkoncept, som øger effektivitet, konkurrenceevne og indtjening, hvilket der ikke mindst er fokus på i de enkelte trælaster og byggemarkeder. Vi kan mærke så stærkt stigende interesse for denne brancheløsning, at jeg vil sige, Aspect 4 for tiden rider på en bølge af succes. Det skyldes naturligvis flere forhold. For en stor dels vedkommende hænger det sammen med, at virksomhederne har genvundet troen på vækst, og de ser meget optimistisk på fremtidsudsigterne. Der er ingen tvivl om, at det går godt for trælasterne med øget salg indenfor både gør-det-selv området og det professionelle segment. De har allerede længe fokuseret på it-løsninger til øget effektivitet, og andre brancher har nu også fået mod på at foretage større it-investeringer, hvilket bl.a. manifesterer sig i en øget ordreindgang for os, oplyser Bjarne Aarup.

Sparring på tværs

- Der er nu også en anden væsentlig årsag til, at netop denne brancheløsning har så stor succes, for i kraft af en meget ambitiøs udviklingsplan er Aspect 4 positioneret som en af markedets mest løfterige brancheløsninger. Når vi specifikt taler om trælastbranchen, skal man også huske på, at det ikke er it-løsninger, men viden vi sælger. Vi har haft tætte relationer til trælastbranchen gennem 25 år, og vi har et dybtgående kendskab til branchen og de personer, der er i trælasterne og byggemarkederne, og vi ved, hvilke ønsker og behov de har. Det er helt afgørende for en fornuftig løsning med et dybtgående kendskab til branchen, men det går nu begge veje, så der er en sparring på tværs af det hele, som man ellers ikke ser, fortæller Bjarne Aarup.

- Vi lytter således til vore kunder og videreudvikler hele tiden denne it-løsning, så den imødekommer de enkelte trælaster og byggemarkeders ændrede behov.

Øget fokus på rådgivning

- Det sikrer en resultatorienteret anvendelse af teknologien, og det bidrager til, at trælasterne får det største afkast af deres it-investeringer, hvilket også er nok så væsentligt. Stabilitet, fleksibilitet og fremtidssikring er hele grundlaget for denne løsning, og det er et velgennemprøvet koncept, så det har gjort, at det er blevet den største brancheløsning, hvor vi har nogle ekstremt store brugergrupper, når det gælder trælaster.

- Den succes, vi oplever med Aspect 4, er således i høj grad betinget af den viden, der omgiver løsningen. Det er en forretningsforståelse og indsigt, som er svær at opnå i forhold til mere generiske forretningsløsninger. Og det vil vi naturligvis forædle til fordel for kunderne, så vi satser derfor på at omsætte denne viden til konkret rådgivning inden for procesoptimering og forandringsledelse, fastslår Bjarne Aarup.

Satsning i Ukraine

Den skærpede interesse for virksomhedens it-løsning til trælaster indebærer, at EDB Gruppen nu for alvor skruer op for udviklingstempoet. Det vil bl.a. ske gennem outsourcing af visse udviklingsaktiviteter til Ukraine, hvor virksomheden i løbet af efteråret forventer at engagere flere dedikerede programmører til Aspect 4.

- Satsningen på udvikling i Ukraine er et udtryk for, at vi vil sætte ekstra fart på denne it-løsnings udviklingscyklus. Vi fastholder således det i forvejen høje udviklingsniveau i Danmark og supplerer med yderligere udviklingsaktiviteter i Kiev. Kunderne kan derfor se frem til stadig flere features og bedre funktionalitet. Den øgede satsning på udvikling af Aspect 4 vil samtidig blive understøttet af et generelt kompetenceløft, der skal sikre et endnu stærkere samspil mellem udviklingsressourcer og rådgivningsydelser, oplyser Bjarne Aarup.

Klar fremgang

At EDB Gruppen har haft en klar fremgang inden for salg af Aspect 4, fremgår også af selskabets resultat for årets første tre måneder, hvor der blev et overskud før skat på 8,3 mio. kr., hvilket er tæt på resultatet i samme periode i 2004. Nettoomsætningen i kvartalet var på 201 mio. kr. mod 224,4 mio. året før.

- Ved kvartalsafslutningen fik vi to nye og væsentlige ordrer inden for trælast- og byggemarkedsområdet, og den klare fremgang for denne brancheløsning har bl.a. også manifesteret sig i en af de hidtil største ordrer inden for tekstil og beklædning. Fremgangen kan for en stor dels vedkommende tilskrives de produktfornyelser, vi har foretaget, for det har bekræftet såvel eksisterende som potentielle kunder i, at det er en brancheløsning i fortsat udvikling, og at version 3 er orienteret mod kundernes fremtidige behov, bl.a. kravet om nem udrulning i datterselskaber, effektivt workflow management samt åbenhed på integrationsniveau, oplyser Bjarne Aarup.Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder